Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei, 2018

Bodhi Yogashala is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je een account activeert voor het volgen van lessen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bodhi Yogashala. Wees ervan bewust dat Bodhi Yogashala niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Bodhi Yogashala respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van je inschrijving ga je akkoord met mijn privacyverklaring. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Bodhi Yogashala zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens kan per gegeven verschillen. Indien je gegevens verwerkt worden omdat u een dienst of product bij ons afneemt is de grondslag de overeenkomst die je daaromtrent met ons aangaat. Betaalgegevens hebben wij nodig voor het voeren van een financiële administratie waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Commerciële nieuwsbrieven per e-mail versturen wij op basis van expliciete gegeven toestemming.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bodhi Yogashala verwerkt je persoonsgegevens wanneer je bent ingeschreven voor het volgen van yogalessen, workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn (meeste zijn niet verplicht):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Voor welke lessen je staat ingeschreven en ingeschreven hebt gestaan
 • Eventuele gegevens die u ons via e-mail of contactformulieren toestuurt

Met welk doel verwerken wij welke persoonsgegevens?

 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven via MailChimp.
 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van informatieve e-mails, met de gegevens die ik verkregen hebt via de inschrijving bij Momoyoga.
 • Je voornaam en e-mailadres en overige gegevens die je invult bij een contactformulier of e-mail, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
 • Je telefoonnummer zal alleen gebruikt worden bij last minute afmeldingen van lessen of andere specifieke vragen wanneer je deze hebt ingevuld in Momoyoga.
 • Indien je je geboortedatum hebt ingevuld bij je inschrijving in Momoyoga, ontvang je op je verjaardag een felicitatiemail.
 • Jouw emailadres wordt gebruikt door Momoyoga, om je een herinnering te sturen als je abonnement bijna verloopt. Tevens krijg je bij annulering van de les een e-mail via Momoyoga.
 • Om een sluitende financiële administratie te kunnen voeren gebruiken we je betaalgegevens zoals ingegeven bij onze betaalprovider Mollie payments.
 • Voor onze dienstverleningen gebruiken wij uw reserveringsgegevens in Momoyoga.
 • Jouw naam en e-mailadres wordt gebruikt door ons kassasysteem iZettle voor het versturen van een digitaal betaalbewijs wanneer je dit wenst.
 • Bodhi Yogashala neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 • Via e-mail of contactformulier: deze gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.
 • Via Momoyoga en iZettle: bij het beëindigen van de klantrelatie, uiterlijk 13 maanden nadat jij je uitschrijft voor mijn lessen of diensten, zullen je persoonsgegevens uit Momoyoga en/of iZettle worden verwijderd.
 • Via Mollie en boekhoudprogramma SnelStart: Bodhi Yogashala is verplicht te voldoen aan de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, en derhalve gegevens omtrent betalingen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
 • Via Mailchimp: de gegevens in Mailchimp berusten op expliciete toestemming en worden alleen verwijderd wanneer die toestemming door jou zelf wordt ingetrokken.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wanneer delen wij persoonsgegevens aan derden?

Bodhi Yogashala verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan verplichtingen uit de wet. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bodhi Yogashala blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

 • Momoyoga: verzorgt het registreren van jouw yogales en abonnement/dienst.
 • Mollie payments: verzorgt betaling in de online winkel van Bodhi Yogashala.
 • iZettle: verzorgt betalingen in onze winkel en eventuele digitale betaalbewijzen.
 • Mailchimp: verzorgt de commerciële nieuwsbrieven.
 • Hostnet BV: verzorgt de hosting van onze website en de gegevens die daarmee worden verwerkt.
 • Boekhoudprogramma SnelStart

In het online inschrijfsysteem Momoyoga heb je een persoonlijk account waar je jouw gegevens invult en kunt terugvinden. Deze kun je ten alle tijden wijzigen of verwijderen. Wanneer een les geannuleerd wordt zal de deelnemer een mail krijgen of, wanneer het noodzakelijk is, gebeld wordt. Daarnaast zal het emailadres worden opgenomen in de lijst voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal 4-6 keer per jaar worden toegestuurd via MailChimp. Wanneer dit niet gewenst is, kan men zich direct afmelden via de ontvangen mail.
De laptop is middels McAfee LiveSafe beschermt.

Inzage in persoonsgegevens

Slechts actieve docenten van Bodhi Yogashala zijn bevoegd tot inzage van uw gegevens in Momoyoga. Alleen Lisanne Jansen en Oskar Verholt zijn bevoegd tot inzage in de overige persoonsgegevens.

Cookies

Bodhi yogashala gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het maken & plaatsen van foto’s

Wanneer er foto’s worden gemaakt –  tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yogareis, etc – zal dit voorafgaand aan de les worden aangegeven. Wanneer men niet op de foto wilt komen of er niet achter staat dat deze foto online zal komen, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd. Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook, Instagram, Youtube (filmpjes) en op de website www.bodhiyogashala.nl Wanneer foto’s gebruikt gaan worden voor promotie materiaal / drukwerk zal hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de deelnemers.

Rechten t.a.v. van stopzetten verwerking, inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens en het indienen van een klacht.

 Intrekking toestemming

Wanneer de grondslag voor de gegevensverwerking toestemming is heb je altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Inzage/wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. De gegevens die verwerkt worden in Momoyoga kan je ook zelf inzien, wijzigen en verwijderen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Verwijderen

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Verzoek indienen

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@bodhiyogashala.nl. Je kunt worden gevraagd om additionele gegevens ter verificatie van je identiteit.

Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bodhi Yogashala niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat – www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De meest recente versie zal altijd op de website gepubliceerd staan.

Vragen & Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid,  kun je contact met ons opnemen:

Bodhi Yogashala:
Lisanne Jansen
Bloemerstraat 71
6511 ED Nijmegen
Email: info@bodhiyogashala.nl
KvK nr: 62554581
Btw nr: NL163603704B01