Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Lessen

1.1.   Proefles, eenmalig, daarna losse lessen. Bij een 10- rittenkaart of abonnement kan men kiezen voor een vaste dag/tijd. Het is ook mogelijk te kiezen voor wekelijks verschillende lessen. Via het online inschrijfsysteem, momoyoga, kun je je eigen planning maken.
1.2.   Mocht de les onverhoopt niet doorgaan zal er contact op worden genomen, waarna de les kan worden ingehaald of de geldigheidsduur van de kaart verlengd.
1.3.   Afmelden van de (gereserveerde) les, kan kosteloos tot 2 uur van tevoren.

2. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Het volgen van de trainingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit trainingen te volgen. Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latexallergie of ziekten altijd vooraf. In voorkomende gevallen zullen wij u gemotiveerd adviseren één of een aantal persoonlijke trainingen te volgen alvorens deel te nemen aan de groepstrainingen. In het belang van zowel deelnemer als docent dienen instructies van de docent tijdens de trainingen exact te worden opgevolgd. Bodhi Yogashala is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan Bodhi Yogashala u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening.

3. Betalingsvoorwaarden

De leskaart of abonnement is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De 10-rittenkaart is 20 weken geldig. Deze leskaart is niet inwisselbaar. De geldigheidsduur is exclusief geannuleerde trainingen. Gemiddeld 3 lesvrije weken per jaar: 1 week rond Kerst en Oud & Nieuw | 2 weken in de zomervakantie rondom de Zomerfeesten. Daarnaast een aangepast lesrooster in de vakanties. U kunt de les online betalen (IDeal) via momoyoga.

4. Praktisch

Zorg dat je op tijd bent voor de les. De voordeur sluit wanneer de les begint, dus zorg dat je niet voor een gesloten deur staat.
Je fiets kun je in de buurt kwijt, eventueel bij Plein 1944 in de bewaakte fietsenstalling (let op de sluitingstijd hiervan) of in de Bloemerstraat in de fietsenstalling.
Parkeren met de auto voor de deur is niet altijd mogelijk, meer kans en goedkoper is parkeergarage Keizer Karel.
De Bloemerstraat ligt dicht bij het station, dus ook met trein/bus goed te bereiken. Een kleine 10/15 minuten lopen en je bent bij Bloemerstraat 71, te Nijmegen!