NIEUWE LOCATIE!!

YESSSSSS!!!!! Bodhi Yogashala locatie 2.

Het is ongelooflijk, maar waar!!!

Er komt een tweede locatie in Nijmegen en wel aan de Prins Hendrikstraat nummer 16. Hierdoor komt er weer meer ruimte op het lesrooster en kun je je binnenkort inschrijven voor nog meer lessen. Naast een extra zaal, komt er ook een behandelkamer, kantoor en een gezellige entree. Te gek <3

Binnenkort meer over deze nieuwe plek en de veranderingen!

Bodhi Yogashala – Locatie Prins Hendrikstraat