HOLISTISCHE THERAPIE

Holistische therapie is een therapie die kijkt naar de persoon als geheel. Op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau. Niet alleen kijkend naar de klacht, maar de dieperliggende oorzaak van de klacht. Hiermee gaan we aan de slag door middel van o.a. Reiki, visualisaties, systeemopstellingen, loslaattechnieken (bijv. EFT of Sendona), rouw- en verlieskunde en innerlijk kind werk.

Intake: 20 euro
Per sessie: 60 euro (60 min.)
   75 euro (80 min.)
Minimaal 3 sessies
Pakket van 8 sessies van 80 min.: 550 euro

SYSTEEMOPSTELLINGEN

Een opstelling is een methodiek die inzicht geeft in de krachtvelden die er zich in systemen (gezin,werk,sociaal,vorige levens) afspelen. Deze in het dagelijks leven vaak onzichtbare energieën kunnen zorgen voor ongewenst, ineffectief en reflexmatig gedrag van één of meer leden van het systeem, ook al zijn zij fysiek niet bij elkaar. Deze patronen worden dan bij herhaling op anderen geprojecteerd waardoor (rol)verwarring en verstrikking optreedt, met alle consequenties van dien. Tijdens de opstelling wordt het zich herhalende patroon zichtbaar en door het plegen van de juiste interventies kan het patroon doorbroken worden. 

​75 euro voor een sessie van 80 minuten

ACCES BARS

Door 32 punten op het hoofd zachtjes aan te raken terwijl je ontspannen ligt, word je systeem opgeruimd van overtuigingen die je in de weg zitten en wordt er losgelaten wat je belemmert om te kunnen ontvangen wat je eigenlijk wenst. Zo kan de energie weer vrij stromen waardoor je makkelijker gedragspatronen kunt doorbreken en andere keuzes kunt maken. Hier hoef je op dat moment niet bewust mee bezig te zijn en je kunt heerlijk genieten van de stilte en het moment voor jezelf. Wil je wel graag iets delen of praten over wat je bezighoudt, dan is dat ook helemaal goed tijdens de sessie.

Losse behandeling: 50 euro
5-strippenkaart: 220 euro

REIKI

Reiki staat voor het ontvangen, benutten en doorgeven van universele levensenergie. Met deze energie wordt het zelfhelend vermogen gestimuleerd. Dit wordt gedaan door middel van handopleggingen op het lichaam of boven het lichaam.

Reikibehandeling: 50 euro (60 min.)
Reikibehandeling met gebruik van klankschaal & koshi: 60 euro (60 min.)

Contactgegevens:
Jasmijn de Vlam
Email: holistischepraktijkjasmijn@gmail.com
Telefoonnummer: 06-45223708
Website: www.holistischepraktijkjasmijn.nl